હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકિય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Sr.
No.

Head

1.1.2021 to 31.10.2021

RGD

DET

%

1

Murder

85

81

95.29

2

Att. To Murder

101

101

100.00

3

Dacoity

7

6

85.71

4

Robbery

112

107

95.54

A

ChainSnatching-392

0

0

0.00

B

Other Robbery

112

107

95.54

5

H.B. by Day

39

21

53.85

6

H.B. by Night

319

145

45.45

7

Cycle Theft

28

14

50.00

8

Cattle Theft

4

0

0.00

9

Pocket Picking

12

9

75.00

10

Ch.Sna. 356,379

101

41

40.59

Snatching 392 + 356, 379

101

41

40.59

11

Vehicle Theft

1362

591

43.39

12

Other Theft

742

521

70.22

13

Total Thefts

2249

1176

52.29

14

Cheating

456

325

71.27

15

C.B. of trust

68

64

94.12

16

Rioting

71

71

100.00

17

Ass.onPublic Ser.

48

48

100.00

18

Hurt

1305

1290

98.85

19

Kidnapping

228

192

84.21

A

0 to 18 Years

197

162

82.23

B

Ransom

4

4

100.00

C

Other Kidnapping

27

26

96.30

20

Other Part-I to V

2990

2853

95.42

21

Total I to V

8078

6480

80.22

22

Gambling

1559

 

23

Other Part VI

60339

 

24

Prohibition

13048

 

25

CRPC 107

30914

 

26

CRPC 109

6531

 

27

CRPC 110

3818

 

28

G.P ACT 56,57

159

 

29

G.P ACT 142

345

 

30

G.P ACT 122

12

 

31

G.P ACT 124

10

 

32

Prohi Act -93

2522

 

33

Pasaa

604

 

Total Pre.Action

44915

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
ક્યા કામ માટે કોને મળવું?
ટુરીઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-12-2021